• Odbierz prezent
SoftBlue opublikowało Memorandum Informacyjne. Spółka rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości ponad 10 mln zł

Notowana na NewConnect spółka z sektora IT – SoftBlue SA – rozpoczyna publiczną emisję akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 26 stycznia – 12 lutego. Obecnie głównym projektem realizowanym przez SoftBlue jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

- Dziś rozpoczęła się Oferta Publiczna akcji SoftBlue, z której chcemy pozyskać ponad 10 mln zł. Zapisy będą prowadzone do 12 lutego. Kilka dni później nastąpi przydział Akcji Oferowanych w ramach emisji. Liczymy, że kampania będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a pozyskane z niej środki posłużą nam w celu dalszego, dynamicznego rozwoju naszej spółki, w tym przede wszystkim wzmocnieniu oferty IoT dedykowanej klientom przemysłowym. Znaczącą część kwoty zamierzamy przeznaczyć na rozwój i promocję naszego najnowszego produktu Autonomous Data Controler – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.

Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Prawo Poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Za każdą jedną akcję spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.

Zapisy w ramach oferty akcji można składać w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy.

SoftBlue działa na rynku IT od 2003 roku. Spółka specjalizuje się między innymi w obszarze Internetu Rzeczy. Firma ma na swoim koncie kilka innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich jest mobilna stacja do monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem (smogobus) oraz system zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody, który stanowi połączenie rozwiązań IoT i zaawansowanej analityki danych. Rozwiązanie pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji. SoftBlue jest także prekursorem tematyki antysmogowej w Polsce i autorem systemu AirDron. Dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom system na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce. – Większość naszych rozwiązań IoT stanowi istotną część Przemysłu 4.0. Pozostałe rozwiązania, takie jak AirDron, to popularne wśród naszych klientów narzędzia, które służą do ochrony środowiska. – dodaje Michał Kierul.

Najnowszym rozwiązaniem SoftBlue z dziedziny automatyki przemysłowej jest system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. Nowoczesny rejestrator służy do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy. Cechy tego urządzenia mają za zadanie realnie wpłynąć na obniżenie kosztów przedsiębiorstw, a tym samym wpłynąć na ich konkurencyjność. Podsumowując, autorskie rozwiązania SoftBlue z obszaru IoT, korzystnie wpływają na działalność zakładów, między innymi ograniczają zużycie energii poprzez maszyny i urządzenia przemysłowe. Pozwalają też na zarządzanie energią zużywaną w projektowanym lub modernizowanym budynku, a także obniżają ilość energii pobieranej z sieci.

Aktualnie SoftBlue finalizuje kolejny etap budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach projektu optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. W styczniu br. spółka podpisała umowę z Wykonawcą obiektu. Zgodnie z harmonogramem prac, zakończenie budowy powinno nastąpić w Q4 2022 r.

W grudniu 2020 r. SoftBlue – za 0,5 mln zł – sfinalizowało transakcję zakupu zorganizowanej części notowanego na NewConnect easyCALL.pl, dywersyfikując w ten sposób działalność w obszarze telekomunikacji. Tym samym spółka nabyła prawa do całości biznesu firmy telekomunikacyjnej. SoftBlue w strukturach easyCALL.pl utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych.

***

O Spółce:

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

W listopadzie 2020 r. SoftBlue uzyskało certyfikat od Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. Dokument obejmuje wykonanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, sprzedaży, wdrażania szkoleń biznesowych i technologicznych, a także badań oraz projektów naukowych.

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk