• Odbierz prezent
ŚNIEZKA: Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy (2021-03-29 17:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA ("Śnieżka", „Spółka”) informuje, że podjął decyzję, że rekomenduje akcjonariuszom Śnieżki – którzy będą podejmowali uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2020 na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki – wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w kwocie 45 424 000,80 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych, osiemdziesiąt groszy), tj. w wysokości 3,60 złotych na jedną akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
014 681 11 11014 682 22 22
(telefon)(fax)
sekretariat@sniezka.comwww.sniezka-sa.pl
(e-mail)(www)
8181433438690527477
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Piotr MikrutPrezes Zarządu
2021-03-29Witold WaśkoWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk