• Odbierz prezent
Śnieżka przedstawia wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Zysk netto wyższy o prawie 90%

22 lipca Śnieżka przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. i za całe półrocze. Były one znacznie wyższe niż przed rokiem. Ostateczna publikacja raportu jest planowana na wrzesień.

 

22 lipca po zakończeniu sesji na GPW Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka opublikowała szacunkowe wyniki za II kwartał 2020 r. i za całe I półrocze tego roku.

Według szacunków spółki, w II kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 266,2 mln zł wobec 201 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 32,5% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej EBIT wyniósł 45,7 mln zł wobec 25,6 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 78,7% r/r. Szacunkowa skonsolidowana EBITDA wyniosła 54,3 mln zł w porównaniu do 31,8 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku i była wyższa o 70,5% niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 38,51 mln zł wobec 20,3 mln zł w II kwartale 2019 r., co stanowi wzrost o 89,7% rok do roku.

W całym I półroczu skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 434 mln zł wobec 329,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 31,7% r/r. W tym okresie zysk operacyjny był wyższy o 53,5% niż przed rokiem i wyniósł 65,8 mln zł  w porównaniu do 42,9 mln zł w I półroczu 2019 r. EBITDA wyniosła 82,4 mln zł wobec 54,4 mln zł, co stanowi wzrost o 51,4% rdr. W I półroczu 2020 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 53,8 mln zł w porównaniu do 34,4 mln zł rok wcześniej. Wypracowany w tym półroczu zysk netto okazał się wyższy o 56,4% niż przed rokiem.

W swym komunikacie spółka poinformowała, że szacunki uwzględniają pełną konsolidację wyników Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych, podczas gdy wyniki za analogiczne okresy 2019 r. uwzględniały konsolidację wyników tych spółek od połowy II kwartału ubiegłego roku.

Spółka dodała, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r., którego publikacja jest zaplanowana na 16 września 2020 r.

Czytaj także: Śnieżka prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody spółki wzrosły o 30%

22 maja spółka Śnieżka, znana z produkcji farb i lakierów, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one lepsze niż przed rokiem. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie zaszkodziła wynikom spółki.   22 maja po sesji na GPW Śnieżka opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 202.. Czytaj
Śnieżka prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody spółki wzrosły o 30%

Notowania: Sniezka SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:SKA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk