• Odbierz prezent
Śnieżka prezentuje wyniki finansowe za 2019 r. To był intensywny rok dla spółki

27 marca Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Spółka wypracowała wyższe przychody niż przed rokiem, jednak nie przełożyło się to na wyższy zysk. W 2019 r. Śnieżka poniosła duże nakłady inwestycyjne.

 

27 marca po zakończeniu sesji na GPW spółka Śnieżka, będąca znanym producentem farb i lakierów, opublikowała raport finansowy za 2019 r.

W 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 717,08 mln zł wobec 586,78 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 22%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 78,97 mln zł wobec 79,65 mln zł w poprzednim roku. W 2019 r. Grupa Śnieżka wypracowała zysk netto w wysokości 62,65 mln zł wobec 63,39 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 59,5 mln zł wobec 61,63  mln zł przed rokiem.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że rok 2019 był dla spółki bardzo intensywny. W lutym 2019 r. Śnieżka podpisała umowę nabycia 80% udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft., będącej jednym z liderów rynku w segmencie farb dekoracyjnych na Węgrzech.

W 2019 r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 196,4 mln zł. Oprócz sfinansowania zakupu udziałów w węgierskiej spółce, część tej kwoty została przeznaczona na unowocześnienie parku maszynowego i rozwiązań informatycznych.

W trakcie sesji przed publikacją wyników kurs akcji spółki Śnieżka zyskiwał 6,87%. Na koniec notowań za akcje spółki inwestorzy płacili 70 zł.

Notowania: Sniezka SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:SKA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk