• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
snb 16 czerwca
Z artykułu dowiesz się:

Jak SNB ocenia sytuację makroekonomiczną na globalnym rynku

Kolejnym bankiem centralnym ogłaszającym decyzję w sprawie stóp procentowych w tym tygodniu jest Szwajcarski Bank Narodowy, który utrzymywał dotychczas wysokość stopy procentowej na poziomie przyjętym od 15 stycznia 2015 roku, czyli dnia uwolnienia kursu franka. Rynek podobnie jak w przypadku decyzji pozostałych banków centralnych nie spodziewał się dzisiaj zmiany tego poziomu, co też się stało – SNB utrzymuje ujemne stopy procentowe na poziomie -0,75%.

W swoim oświadczeniu SNB informuje ponadto, że w razie potrzeby interwencji na rynku bank poczyni takie kroki w celu obrony kursu franka – w celu uczynienia go mniej atrakcyjnym dla inwestorów i tym samym zmniejszenia presji na ich walucie, twierdząc że jest wciąż przewartościowana. Jeśli chodzi o samą ekspansywną politykę – bank przyznaje, że wciąż nastawiona jest na stabilizowanie cen i wspieranie gospodarki Szwajcarii.

SNB poruszył również temat inflacji, przyznając, że według prognoz będzie ona rosnąć szybciej w następnych kwartałach niż to przewidywano w marcu. Jest to głównie spowodowane wzrastającymi cenami ropy naftowej w drugim kwartale. Tym samym zrewidowane zostały prognozy co do poziomu inflacji już odnośnie następnych miesięcy.

 

Prognozy SNB poziomu inflacji w Szwajcarii

 FXMAG forex snb utrzymuje poziom stów procentowych 1

 

Według SNB kontynuowana jest odnowa globalnego wzrostu gospodarczego, co widać najbardziej po stanie rynku pracy w USA, który zbliża się do pełnego zatrudnienia. W Unii Europejskiej jest on jednak podzielony ze względu na znaczące różnice między państwami. W Chinach sytuacja pozostaje opanowana z powodu silnego wspierania tamtejszej gospodarki. Podsumowując – wzrost globalny jest w tej chwili napędzany głównie przez popyt wewnętrzny, gdy handel międzynarodowy pozostaje subsydiowany. Opisana sytuacja w skali globalnej pomaga stabilizacji globalnemu rynkowi finansowemu, co jednocześnie wspiera działania banku.

Co do ryzyka zmiany opisanej sytuacji – bank przede wszystkim wspomina o kwestii Brexitu, co może zdestabilizować sytuację w Europie, której bank będzie się bacznie przyglądał wraz z rozwojem sytuacji makroekonomicznej w Szwajcarii oraz Europie.


Michał Łyko

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert japońskiej metody inwestowania Ichimoku Kinko Hyo - jednej z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji wykresów. Na rynkach finansowych od ponad 3 lat.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk