• Odbierz prezent
SMS: Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności oraz umowy przystąpienia do długu (2021-03-19 16:38)
fot. freepik.com

Spis załączników:

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 8/2021 oraz 15/2021 dotyczących oferty sprzedaży portfeli wierzytelności, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 19 marca 2021 roku umów sprzedaży wierzytelności pomiędzy NS FIZ Kreos (gdzie Emitent jest jedynym uczestnikiem), KREOS sp. z o.o. (spółka zależna) , a podmiotem niepowiązanym zarówno z Emitentem jaki i spółką zależną, będącym podmiotem wyspecjalizowanym w branży sekurytyzacji wierzytelności (Kupujący).
Emitent informuje, że łączna cena sprzedaży opiewa na kwotę 20.134.320,00 złotych, a jej zapłata ma nastąpić do dnia 31 marca 2021 r. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie odstąpieniem od umowy bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia.
Emitent informuje również, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 marca 2021 roku zawarł z wyżej wymienionymi podmiotami umowę przystąpienia do długu , która ma stanowić zabezpieczenie ewentualnych roszczeń o zwrot części wynagrodzenia Kupującego wobec Sprzedających (NS FIZ KREOS oraz Kreos sp. z o.o.).
Umowa przystąpienia do długu obowiązywać będzie przez 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umów sprzedaży , a zabezpieczenie wynikające z tej umowy wynosi 20% ustalonej ceny.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-19 16:38:20Jarosław OlejarzPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk