Advertisement
  • Odbierz prezent
SMS: Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A. (2021-04-16 15:09)
W związku z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2021 r. ("NWZA"), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez to NWZA. NWZA podjęło wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad tzn. nie było uchwał objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez NWZA. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z głosowanych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-16 15:09:09Łukasz KopaczRadca prawny

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk