• Odbierz prezent
SMS: Powołanie członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A. (2021-04-16 15:14)

Spis załączników:

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje , iż w dniu dzisiejszym tj. 16 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A. podjęło decyzję o powołaniu na wspólną kadencję nowego członka Rady Nadzorczej Spółki , Pana Sebastiana Kondrackiego.
Poniżej Spółka przekazuje życiorys zawodowy Pana Sebastiana Kondrackiego – Członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A
Pan Sebastian Kondracki, posiada wyższe wykształcenie techniczne - jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Pan Sebastian Kondracki w branży IT posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze rozwoju i utrzymania złożonych systemów o dużej liczbie integracji z rozwiązaniami klasy enterprise, działaniu z Big Data/AI oraz projektowaniu złożonych architektur. Posiada doświadczenie w metodykach miękkich związanych z analizą problemów w procesie wytwórczym i utrzymania systemów IT. Wykładowca na studiach podyplomowych (WSB, Akademia Leona Koźmińskiego): modelowanie systemów IT i metodyki zwinne w zarządzaniu projektami IT. Autor ponad 100 artykułów związanych m.in. z inżynierią oprogramowania. Ukończył także liczne kursy i szkolenia organizowane zarówno w kraju jak i zagranicą.
Od wielu lat zasiada w organach spółek m. in. jako członek zarządu: SerwisPrawa.pl Sp. z o. o. (w okresie od 2010.03 do nadal), Prawo & Biznes Sp. z o. o. (w okresie od 2012.12 do nadal), InLabs Sp. z o.o. (w okresie od 2010.07 do nadal), Insource Sp. z o.o. (w okresie od 2013.11 do nadal), Revenue Labs Sp. z o.o. (w okresie od 2013.07 do nadal), UCanCommerce Sp. z o.o. (w okresie od 2019.07 do nadal), Micromoments Sp. z o.o. (w okresie od 2021.01 do nadal). W odniesieniu do żadnego z podmiotów, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego nie ogłoszono upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego ani likwidacji.
Pan Sebastian Kondracki poza Spółką nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla SMS Kredyt Holding S.A. nie wykonuje także działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-16 15:14:15Łukasz KopaczRadca prawny

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk