• Odbierz prezent
SMS: Postanowienie o wykreśleniu zastawu rejestrowego. (2021-04-20 13:20)

Spis załączników:

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2021 roku odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") o wykreśleniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku wpisu w rejestrze zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wpis zastawu na ww. certyfikatach do rejestru zastawów stanowił zabezpieczenie obligacji AP, które zostały w całości spłacone przez Spółkę, o czym informowano raportem EBI 6/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-20 13:20:08Łukasz KopaczRadca prawny

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk