• Odbierz prezent
SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności oraz umowy przystąpienia do długu. (2021-03-19 16:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności oraz umowy przystąpienia do długu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 8/2021 oraz 15/2021 dotyczących oferty sprzedaży portfeli wierzytelności, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 19 marca 2021 roku umów sprzedaży wierzytelności pomiędzy NS FIZ Kreos (gdzie Emitent jest jedynym uczestnikiem), KREOS sp. z o.o. (spółka zależna), a podmiotem niepowiązanym zarówno z Emitentem jaki i spółką zależną, będącym podmiotem wyspecjalizowanym w branży sekurytyzacji wierzytelności (Kupujący).
Emitent informuje, że łączna cena sprzedaży opiewa na kwotę 20.134.320,00 złotych, a jej zapłata ma nastąpić do dnia 31 marca 2021 r. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie odstąpieniem od umowy bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia.
Emitent informuje również, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 marca 2021 r. zawarł z wyżej wymienionymi podmiotami umowę przystąpienia do długu , która ma stanowić zabezpieczenie ewentualnych roszczeń o zwrot części wynagrodzenia Kupującego wobec Sprzedających (NS FIZ KREOS oraz Kreos sp. z o.o.).
Umowa przystąpienia do długu obowiązywać będzie przez 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umów sprzedaży, a zabezpieczenie wynikające z tej umowy wynosi 20% ustalonej ceny.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SMS KREDYT HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Św.Mikołaja8-11
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8943016705021458330
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Jarosław Olejarz
Prezes Zarządu
Jarosław Olejarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk