• Odbierz prezent
SMS KREDYT HOLDING S.A.: Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem (2021-03-29 13:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem ("Fundusz") żądanie wykupu 17.752 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii E. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 2 mln zł (dwa miliony złotych). Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych nastąpi bez dokonywania wypłaty na rzecz Emitenta, w zamian za umorzenie przez Fundusz części istniejących na dzień wykupu zobowiązań Emitenta wobec Funduszu.
Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w dniu 31 marca 2021 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SMS KREDYT HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-125Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Św. Mikołaja8-11
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8943016705021458330
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Jarosław OlejarzPrezes ZarząduJarosław Olejarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk