• Odbierz prezent
SMS KREDYT HOLDING S.A.: Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem (2021-02-22 22:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 22 lutego 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) żądanie wykupu 3.000 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii E. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok 365.790 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup nastąpi w Dodatkowym Dniu Wykupu. Zgromadzenie Inwestorów w dniu 22 lutego 2021 ustaliło , iż Dodatkowym Dniem wykupu będzie 26 luty 2021 roku.
Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN Wartości Aktywów Netto przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Wobec powyższego dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SMS KREDYT HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-125Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Św. Mikołaja8-11
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8943016705021458330
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Jarosław OlejarzPrezes ZarząduJarosław Olejarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk