• Odbierz prezent
SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o odpisie aktualizacyjnym na udziały w Spółce Zależnej (2021-03-05 14:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2020
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Informacja o odpisie aktualizacyjnym na udziały w Spółce Zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 5 marca 2021 roku, po uzgodnieniu z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe, podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego odnoszącego się do danych wykazanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta. Utworzony został odpis w wysokości 5.437,8 tys. PLN z tytułu utraty wartości udziałów posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej KREOS Sp. z o. o. (wcześniejsza nazwa: SMS Kredyt Sp. o.o.) („Spółka Zależna”). Zasadność utworzenia odpisu aktualizacyjnego związana jest z dokonaną oceną wartości udziałów w Spółce Zależnej, która wynika ze znacznie zmniejszonych przychodów, w związku ze wstrzymaniem prowadzenia przez tą Spółkę Zależną działalności pożyczkowej, o czym Emitent informował m. in. w raporcie ESPI 5/2021. Z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne, wyżej wymieniony odpis aktualizujący nie będzie miał wpływu na skonsolidowany wynik wykazany w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Emitenta, będzie miał jednak negatywny wpływ na wynik wykazany przez Emitenta w jego jednostkowym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta szacuje, że szacunkowa jednostkowa strata netto Emitenta za rok 2020 wyniesie 3 489,2 tys. zł. Emitent wyjaśnia, iż utworzenie przedmiotowego odpisu nie ma wpływu na sytuację płynnościową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk