• Odbierz prezent
SMS: Całkowity wykup i wyrejestrowanie Obligacji (2021-06-16 16:23)

Spis załączników:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 35/2021 w sprawie zamiaru wcześniejszego przedterminowego wykupu Obligacji serii AS na żądanie Spółki („Obligacje”), Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej: SMS Kredyt Holding S.A) („Emitent”) informuje o dokonanym w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2021 r. przedterminowym wykupie Obligacji AS. Zgodnie z wysłanym żądaniem wykupu, wykupowi podlegało łącznie 9.558 sztuk Obligacji serii AS o łącznej wartości nominalnej 9.558.000 zł („Wcześniejszy Wykup”) co stanowiło 100% wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii AS .
Jednocześnie w dniu dzisiejszym doszło do wyrejestrowania podlegających Wcześniejszemu Wykupowi Obligacji serii AS z ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. W wyniku realizacji Wcześniejszego Wykupu całość obligacji AS została spłacona. Tym samym Emitent nie posiada zadłużenia z tytułu obligacji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym doszło do wyrejestrowania podlegających Wcześniejszemu Wykupowi Obligacji serii AS z ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. W wyniku realizacji Wcześniejszego Wykupu całość obligacji AS została spłacona. Tym samym Emitent nie posiada zadłużenia z tytułu obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-06-16 16:23:19Jarosław OlejarzPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk