• Odbierz prezent
cd projekt

Dziś rano swoje wyniki finansowe opublikowała największa spółka gamingowa na warszawskim parkiecie – CD Projekt. Okazały się one wyraźnie słabsze od tych sprzed roku, ale zbliżone do prognoz. Rynek zareagował nie zaniepokoił się jednak tymi danymi i na początku czwartkowej sesji nie obserwujemy spadków ceny akcji CD Projektu.

 

Spodziewany spadek zysków

W I kwartale 2018 roku zysk netto Grupy Kapitałowej CD Projekt wyniósł 22,9 mln złotych i był o 49,5% niższy niż przed rokiem. Spadek zysku był jednak spodziewany. Wynik okazał się nieznacznie gorszy od prognoz, gdyż te zakładały zysk na poziomie 23,4 mln zł.

 

„Skonsolidowany Zysk netto Grupy za pierwszy kwartał 2018 r. był niższy od wartości wypracowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przy porównywalnej wartości kosztów działalności operacyjnej Grupy odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży, będący w największej mierze naturalnym efektem upływu czasu od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatków do niej, a także osłabieniem walut, w których realizowana jest większość sprzedaży Grupy (USD oraz EUR) w stosunku do PLN.” – czytamy w raporcie.

 

Niższe przychody przy wzroście kosztów

Przychody spółki spadły w I kwartale tego roku o 24,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 75,4 mln zł. Prognozy zakładały, że będą nieco wyższe i wyniosą 77,8 mln zł. Z kolei koszty kształtowały się na poziomie 16,1 mln złotych i były o 8,8% wyższe niż przed rokiem. Mimo wszystko poziomy EBIT (zysk z działalności operacyjnej) i EBITDA (zyska przed opodatkowaniem) były wyższe od prognoz. Kształtowały się na poziomach 27,9 mln zł (spadek o 48,1% r/r) i 29,1 mln zł (spadek o 47,1% r/r) przy prognozach na poziomach odpowiednio 27,5 mln zł i 28,8 mln zł.

 

„Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w pierwszym kwartale 2018 r. miała prezentowana w pozycji Przychody ze sprzedaży produktów wartość uzyskanych tantiem licencyjnych wynikających z kontynuowanej, wysokiej sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z dodatkami Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, a także przychody uzyskane w ramach projektu GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Grupy wynikały głównie ze sprzedaży realizowanej przez platformę GOG.com oraz w mniejszym stopniu ze sprzedaży fizycznych elementów gier (nośniki, pudełka etc.) przez studio CD PROJEKT RED.” – wskazano w raporcie.

 

Segmenty biznesowe

Działalność Grupy Kapitałowej prowadzona jest w dwóch segmentach biznesowych. Pierwszy z nich to CD Projekt Red. Studio zajmuje się tworzeniem u wydawaniem gier wideo, sprzedażą licencji na ich dystrybucję, koordynacją promocji sprzedażowych, a takża na produkcji, sprzedaży i licencjonowaniu produktów towarzyszących. Drugim segmentem jest GOG.com. Jest to serwis zajmujący się cyfrową dystrybucją gier w skali globalnej. Działalność GOG.com polega na sprzedaży i dostarczaniu gier bezpośrednio na komputer gracza za pomocą platformy GOG.com i aplikacji GOG Galaxy.

Działalność segmentu CD Projekt Red w I kwartale 2018 roku odpowiadała za ponad 2/3 zrealizowanych przychodów. Z kolei GOG.com był w tym okresie głównym generatorem kosztów. Po stronie segmentu CD Projekt Red odnotowano zysk na poziomie 23,8 mln złotych, a po stronie GOG.com stratę na poziomie 0,9 mln zł.

"W związku z całkowitym rozliczeniem w ramach poprzednich okresów sprawozdawczych historycznie poniesionych nakładów na wytworzenie sprzedawanych obecnie przez CD PROJEKT RED produktów (w tym gier Wiedźmin, Wiedźmin 2, Wiedźmin 3 oraz dodatków Serca z Kamienia, Krew i Wino), grupa kapitałowa CD PROJEKT, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, nie wykazała w pierwszym kwartale 2018 r. istotnych wartości w Kosztach wytworzenia sprzedanych produktów i usług" - tłumaczy CD Projekt.

 

Cykliczność branży

Na wyniki Grupy istotny wpływ ma cykliczność rynku. Największe przychody osiągane są w kwartałach, w których wydawane są nowe tytuły lub dodatki do gier. Cykl produkcji gier realizowanych przez segment CD Projekt Red wynosi zwykle od 2 do 4 lat. Obecnie spółka pracuje nad produkcją gry GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana, a także największą w historii spółki produkcją, jaką ma być Cyberpunkt 2077. Ostatnim kwartałem, w którym wydany został nowy produkt był II kwartał 2016 roku, w którym premierę miał dodatek Krew i Wino do gry Wiedźmin 3.

Duże znaczenie ma także sezonowość branży, w której funkcjonuje GOG.com. tutaj najwyższe przychody wykazywane są najczęściej w II i IV kwartale roku. Sprzedaż w parzystych kwartałach wzmacniana jest okresowo przez standardowo występujące w tych okresach akcje promocyjne.

 

Rynek spokojnie reaguje na wyniki CD Projektu

Opublikowane przez CD Projekt wyniki finansowe były zbliżone do prognoz. Osiągnięty zysk okazał się nieco słabszy od oczekiwań, co jednak nie wpłynęło negatywnie na nastawienie inwestorów. Notowania CD Projektu otworzyły się minimalnie poniżej poziomy wczorajszego zamknięcia, wokół którego cena oscyluje na początku sesji. W ostatnich tygodniach notowania konsolidują poniżej poziomu historycznych szczytów.

 

cd projekt

 

Czytaj także: 5 milionów w 3 dni – PlayWay potwierdza hossę spółek gamingowych

W swoim raporcie zarząd PlayWay poinformował, że koszty związane z produkcją i marketingiem zwróciły się w ciągu jednej dobry. Duży sukces składa się z wielu czynników. PlayWay w ostatnim czasie może pochwalić się naprawdę wieloma osiągnięciami. Warto pamiętać, że jest to dopiero początek.   Zaba.. Czytaj
5 milionów w 3 dni – PlayWay potwierdza hossę spółek gamingowych

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk