Advertisement
  • Odbierz prezent
Słabość dolara USD. Co powie FED? Sytuacja na rynkach finansowych

Dolar jest słabszy na szerokim rynku, co tłumaczy się wyczekiwaniem inwestorów na jutrzejszy komunikat FED. Wczorajsze zamknięcie giełdowych indeksów na Wall Street było pozytywne, ale inwestorzy w Azji byli nieco ostrożniejsi. Pozytywne informacje napłynęły z Chin (sierpniowa produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna), co wzmocniło juana. Poznaliśmy też komunikat po posiedzeniu RBA - bank centralny nie zamierza się spieszyć ze zwiększaniem skali luzowania, chociaż pozostaje w gotowości - w efekcie AUD jest dzisiaj najmocniejszą walutą w zestawieniach. Dużą uwagę nadal przyciąga funt, który dzisiaj pozostaje stabilny po tym, jak wczoraj parlament skierował kontrowersyjny pakiet ustaw (Internal Market Bill) do dalszych prac w komisjach. To raczej nie poprawi relacji z Unią Europejską. Ciekawy jest też wątek dotyczący TikToka. Okazuje się, że  chińska spółka ByteDance planuje nie sprzedaż swoich amerykańskich aktywów, a restrukturyzację firmy, w ramach której nowymi akcjonariuszami zostaną amerykańskie Oracle i fundusze Sequoia Capital. Rynek zaczyna być sceptyczny co do tego, na ile taki ruch zyska aprobatę Donalda Trumpa, który wskazywał aplikację TikTok jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i zakazał jej funkcjonowania w obecnej formule na terenie USA. Ten wątek może być, zatem nadal czynnikiem ryzyka dla rynków.

Dzisiaj uwagę przyciągnie indeks ZEW z Niemiec (godz. 11:00), oraz dane nt. produkcji przemysłowej w USA (godz.15:15). W kraju mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

OKIEM ANALITYKA - trudności interpretacyjne

Trudno wymagać od inwestorów, aby byli bardziej aktywni przed FEDem. Zresztą ostatnie miesiące nauczyły ich pewnego prostego schematu, który mają nadzieję powielić teraz. Niemniej najbliższy kwartał będzie okresem większych wyzwań i czegoś, co można nazwać trudnością interpretacyjną. Trudno oczekiwać, aby jutrzejsze sygnały, jakie napłyną z Rezerwy Federalnej miały posłać rynki w stronę wyraźnej przeceny, ale i też jakoś nie widać pola na którym Jerome Powell miałby czymś zaskoczyć - to już zrobił w Jackson Hole. Otwartym wątkiem pozostaje też kwestia COVID-19 - czy nadal grać pod rychłą szczepionkę, czy też obawiać się trudnego okresu jesienno-zimowego? Kolejny temat to listopadowe wybory - nie można jednoznacznie powiedzieć, który prezydent byłby lepszy dla rynków finansowych. Tu ważne będą relacje amerykańsko-chińskie. Czy Trump zechce wykorzystać wątek Tik-Toka w kampanii, która za chwilę będzie dość ostra? Wreszcie wątek europejski. Johnson gra z Unią Europejską w otwartą konfrontację. Rebelianci w Partii Konserwatywnej są zbyt słabi, aby mu przeszkodzić. Bezumowny Brexit jest coraz bardziej realny, chociaż uderzy we wszystkich. Tym samym może pojawić się teza, że politycy zrobią wszystko, aby taki nie był. Punktów do dyskusji jest wiele, podobnie jak prawidłowych odpowiedzi...

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk