• Odbierz prezent
SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (2021-09-21 22:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. („Spółka”) informuje, że na mocy Uchwał nr 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021 oraz 9/2021 z dnia 21 września 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji następujące osoby: Sławomira Halabę, Łukasza Żuka, Macieja Reya, Witolda Witkowskiego oraz Beatę Siudak.

Do Raportu załączono życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazaniem czy prowadzi on działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki oraz informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Załączniki
PlikOpis
CV_Rada_Nadzorcza.pdfCV Rada Nadzorcza Skyline Investment
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A.działalność inwestycyjna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Relaksowa45
(ulica)(numer)
228591780
(telefon)(fax)
konsulting@skyline.com.plwww.skyline.com.pl
(e-mail)(www)
951-17-74-724012865877
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Jerzy ReyPrezes ZarząduJerzy Rey
2021-09-21Zbigniew FornalWiceprezes ZarząduZbigniew Fornal

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk