• Odbierz prezent
SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku (2023-09-18 21:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2023
Data sporządzenia: 2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku, informującego o datach przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2023 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku, którego publikacja miała pierwotnie nastąpić 21 września 2023 roku.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku, wskazane raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku nie ulegają zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A.działalność inwestycyjna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Relaksowa45
(ulica)(numer)
22 859 17 80
(telefon)(fax)
konsulting@skyline.com.plwww.skyline.com.pl
(e-mail)(www)
951-17-74-724012865877
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-18Jerzy ReyPrezes ZarząduJerzy Rey
2023-09-18Zbigniew FornalWiceprezes ZarząduZbigniew Fornal

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk