• Odbierz prezent
SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia długu oraz potrącenia wierzytelności. (2021-03-22 11:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia długu oraz potrącenia wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej ,,Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie w przedmiocie przejęcia długu oraz potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi Emitenta – Skyline Development Sp. z o.o. oraz Skyline Energy Sp. z o.o. a OPS Invest S.A. w kwocie 3.168.299,02 zł.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne, gdyż Porozumienie dotyczy transakcji sprzedaży udziałów w spółce Nurtos Sp. z o.o. z dnia 26 stycznia 2021 roku, objętej działaniami zmierzającymi do zrekompensowania poniesionej straty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A.działalność inwestycyjna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Relaksowa45
(ulica)(numer)
228591780
(telefon)(fax)
konsulting@skyline.com.plwww.skyline.com.pl
(e-mail)(www)
951-17-74-724012865877
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Jerzy ReyPrezes Ząrzdu Jerzy Rey
2021-03-22Zbigniew FornalWiceprezes ZarząduZbigniew Fornal

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk