• Odbierz prezent
SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 21 września 2021 r. (2021-09-21 22:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 21 września 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż uprawnieni do udziału na NWZA w dniu 21 września 2021 r., posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli następujący akcjonariusze:
- Express Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 4 008 000 akcji i głosów, co stanowiło 17,19% ogólnej liczby głosów oraz 20,54% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
- Halaba Sławomir – 3 133 333 akcji i głosów, co stanowiło 13,44% ogólnej liczby głosów oraz 16,05% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
- IMW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 3 000 000 akcji i głosów, co stanowiło 12,86% ogólnej liczby głosów oraz 15,37% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
- Rey Jerzy – 2 324 348 akcji i głosów, co stanowiło 9,97% ogólnej liczby głosów oraz 11,91% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
- Venta Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 1 884 500 akcji i głosów, co stanowiło 8,08% ogólnej liczby głosów oraz 9,66% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
- Rey Maciej – 1 100 000 akcji i głosów, co stanowiło 4,72% ogólnej liczby głosów oraz 5,64% głosów na tym zgromadzeniu Spółki;
- Rey-Luft Aleksandra – 1 004 745 akcji i głosów, co stanowiło 4,31% ogólnej liczby głosów oraz 5,15% głosów na tym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A.działalność inwestycyjna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Relaksowa45
(ulica)(numer)
228591780
(telefon)(fax)
konsulting@skyline.com.plwww.skyline.com.pl
(e-mail)(www)
951-17-74-724012865877
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Jerzy ReyPrezes ZarząduJerzy Rey
2021-09-21Zbigniew FornalWiceprezes ZarząduZbigniew Fornal

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk