• Odbierz prezent
SKYLINE INVESTMENT S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu (2021-11-25 12:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021K
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") w uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 26/2021 opublikowanego w dniu 22 września 2021 r., dotyczącego rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Pana Leszka Szwedo, przekazuje przyczyny rezygnacji wraz z komentarzem Spółki oraz zmianą podstawy prawnej publikacji raportu.

Uzupełniona treść raportu w sprawie rezygnacji Wiceprezesa Zarządu brzmi:

"Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 22 września 2021 r. otrzymał pocztą elektroniczną złożone przez Pana Leszka Szwedo oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, opatrzone datą 20. września 2021 roku. Podane przez Pana Leszka Szwedo przyczyny rezygnacji obejmowały przyjmowanie przez Spółkę nierzetelnych wycen nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu Spółki za pierwsze półrocze roku 2021.

Równocześnie Spółka mając na uwadze konieczność zapewnienia prawdziwego, rzetelnego i kompletnego obrazu raportowanego zdarzenia wskazuje, iż wyceny nieruchomości inwestycyjnych stanowiących majątek spółki podawane są w sposób rzetelny, a dokonana przez Pana Leszka Szwedo ocena ma charakter subiektywny i nie jest oparta na metodach wyceny przyjętych na rynku.

Wyceny posiadanych nieruchomości inwestycyjnych stanowiących majątek Spółki sporządzane są przez licencjonowanych rzeczoznawów majątkowych i są na bieżąco aktualizowane, zaś sprawozdania finansowe Spółki podlegają badaniu przez niezależnego audytora, zgodnie z wymogami ustawy.

Pan Leszek Szwedo podczas pełnienia swojej funkcji w Zarządzie Spółki każdorazowo aktywnie brał udział w przygotowywaniu sprawozdań Spółki oraz wycen nieruchomości i w żadnym momencie nie poddawał w wątpliwość prawidłowości przekazywanych w nich danych.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A.działalność inwestycyjna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Relaksowa45
(ulica)(numer)
22 859 17 80
(telefon)(fax)
konsulting@skyline.com.plwww.skyline.com.pl
(e-mail)(www)
951-17-74-724012865877
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Jerzy ReyPrezes ZarząduJerzy Rey
2021-11-25Zbigniew FornalWiceprezes ZarząduZbigniew Fornal

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk