• Odbierz prezent
SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce (2021-09-25 16:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia:2021-09-25
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 24 września 2021 r. otrzymał od Express Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentowaną przez Jarosława Karpińskiego – Prezesa Zarządu, zawiadomienie, iż w związku ze zrealizowaniem w dniu 20 września 2021 roku, poza zorganizowanym rynkiem obrotu, czterech transakcji sprzedaży zawartych w dniu 20 września 2021 roku na łączną sumę 4.008.000 sztuk akcji zwykłych, nastąpiło zmniejszenie poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Przed transakcją sprzedaży 4.008.000 szt. akcji Akcjonariusz posiadał 4.008.000 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 17,19% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 4.008.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 17,19% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie Akcjonariusz nie posiada akcji Skyline Investment S.A. i nie ma prawa do głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie Akcjonariusz oświadczył, że poza Skyline Investment S.A. nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23.321.000.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_Express Service_KNF_Skyline_24.09.2021 roku podpisane.pdfZawiadomienie Express Service
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A.działalność inwestycyjna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Relaksowa45
(ulica)(numer)
228591780
(telefon)(fax)
konsulting@skyline.com.plwww.skyline.com.pl
(e-mail)(www)
951-17-74-724012865877
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-25Jerzy ReyPrezes ZarząduJerzy Rey
2021-09-25Zbigniew FornalWiceprezes ZarząduZbigniew Fornal

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk