• Odbierz prezent
Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa m.in. z Azoty, PKN Orlen, Enea, Grupa Żywiec, Polenergia, i Asseco Poland

- Łączne przychody PGNiG z tytułu pierwszej aukcji rynku mocy w ciągu 20 lat wyniosą 2,1 mld zł, co poprawi też wynik EBITDA grupy - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

- PGNiG do końca 2018 roku ma mieć 20 wyspowych stacji regazyfikacji LNG, a w ciągu trzech lat zamierza mieć 100 tych stacji, co dałoby mu większościowy udział w rynku - poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 

- PGNiG liczy, że do końca 2018 roku sąd arbitrażowy w Sztokholmie wyda ostateczny wyrok w trwającym od czterech lat sporze polskiej spółki z rosyjskim Gazpromem - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

- Skonsolidowany zysk netto PGNiG w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 554 mln zł z 367 mln zł rok temu, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w komunikacie. Zgodne z zapowiedzami są też inne pozycje wyników PGNiG.

- PGE Energia Odnawialna wybuduje w województwie zachodniopomorskim trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW - podała PGE w komunikacie prasowym. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW.

- Udział banków w finansowaniu nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka wyniesie 30-35 proc. - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski w wywiadzie w Radio Wnet. Resztę stanowić będzie wkład własny Energi, Enei i TFI Energia.

- Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Asseco Poland w trzecim kwartale wyniósł 78 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Średnia prognoz analityków, ankietowanych przez PAP Biznes, wynosiła 69,5 mln zł.

- Portfel zamówień Grupy Asseco na 2018 rok ma obecnie wartość 8,786 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

- Asseco Poland spodziewa się, że przepływy pieniężne spółki-matki w czwartym kwartale będą „silne” – poinformowali przedstawiciele grupy. Asseco Poland nie widzi ryzyka, by w czwartym kwartale sytuacja grupy była odmienna od tej po trzech kwartałach tego roku.

- AmRest będzie analizować możliwość wejścia w przyszłości na rynki Wielkiej Brytanii i Holandii - poinformował José Parés Gutiérrez, przewodniczący Rady Dyrektorów spółki, cytowany przez agencję Bloomberg.

- Grupa Azoty jest zadowolona z uzgodnień Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich dotyczących ustalenia na 60 mg/kg limitu kadmu w nawozach - poinformowała spółka w komunikacie.

- PKN Orlen domaga się od Elektrobudowy zapłaty kar umownych w wysokości 29 mln zł w związku z realizacją kontraktu na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Orlenu w Płocku - poinformowała Elektrobudowa w komunikacie.

- Enea wstępnie szacuje, że przychody w wyniku aukcji głównej rynku mocy na 2021 rok dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW wyniosą średniorocznie około 220 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Energa Wytwarzanie podpisała umowę na budowę hali, w której będzie zamontowany i eksploatowany hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej - poinformowała Energa w komunikacie prasowym. Harmonogram projektu przewiduje uruchomienie magazynu w drugiej połowie 2019 roku.

- Spółka IAI, Paweł Fornalski, Sebastian Muliński oraz fundusz MCI.PrivateVentures FIZ ogłosili przymusowy wykup 671.732 akcji spółki IAI, co stanowi 8,24 proc. jej kapitału zakładowego, za 36,78 zł - poinformował pośredniczący w wykupie DM PKO BP. Dzień wykupu ustalony został na 23 listopada.

- R22 liczy, że do końca roku sfinalizuje kolejną inwestycję w Rumunii - powiedzieli na środowej telekonferencji przedstawiciele spółki. Dodali, że grupa prawdopodobnie nie przeprowadzi innych akwizycji do końca roku obrotowego.

- TIM, którego marża brutto na sprzedaży po trzech kwartałach 2018 roku wzrosła do 16,8 proc., liczy na utrzymanie tego wskaźnika w IV kwartale i w 2019 roku przy wzroście przychodów - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Folta.

- Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) ma listę celów akwizycyjnych, które może przejąć w okresie dwunastu, osiemnastu miesięcy. Ich łączna wartość wynosi około 25 mln euro - poinformował zarząd PBKM. Grupa zakłada, że środki z emisji wystarczą na "najbliższe akwizycje".

- AB zdecyduje o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia i chce na ten cel przeznaczyć 15 mln zł z zysku za rok obrotowy 2017/2018 - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 20 grudnia. Pozostałą część zysku, w kwocie ok. 26,8 mln zł, spółka chce przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

- Monnari Trade zakłada, że zwiększy powierzchnię handlową w 2019 roku do około 40 tys. m kw. Grupa oczekuje też, że marża brutto na sprzedaży na koniec 2018 roku będzie wyższa rdr - poinformował zarząd podczas konferencji.

- Medicalgorithmics chce zakończyć proces przeglądu opcji strategicznych w II kwartale 2019 r. Rozważa cztery opcje, w tym pozyskanie inwestora strategicznego oraz sprzedaż amerykańskiej spółki Medi-Lynx – poinformował na spotkaniu prezes Marek Dziubiński.

- Rada nadzorcza Sygnity ustaliła cenę emisyjną akcji serii AA na 2,3 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

- Master Pharm rozpoczyna przegląd opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie. Jedną z rozważanych opcji jest pozyskanie inwestora branżowego.

- Spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 199 MW wzięły udział w aukcji na sprzedaż energii z OZE 5 listopada, ale jej nie wygrały - podała Polenergia w komunikacie.

- Grupa Żywiec chce sfinansować zakup Browaru Namysłów głównie z kredytu - podała spółka w komunikacie. W ocenie spółki, nie wpłynie to na jej płynność finansową.

Notowania: Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKN/

PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk