• Odbierz prezent
SKOTAN S.A.: Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (2022-07-05 20:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o przydziale 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 38.880.000 zł („Akcje serii D”). Cena emisyjna Akcji serii D była równa wartości nominalnej i wyniosła 1,00 zł za jedną akcję. Wymagane wkłady pieniężne zostały wniesione w całości przez wszystkich obejmujących Akcje serii D. Tym samym emisja Akcji serii D Spółki doszła do skutku.

Wpływy z emisji Akcji serii D zostaną przeznaczone na realizację celów wskazanych w Prospekcie.

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKOTAN S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dyrekcyjna6
(ulica)(numer)
32 793 72 7132 793 72 71
(telefon)(fax)
biuro@skotansa.plwww.skotansa.pl
(e-mail)(www)
5480076967070629344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-05Jacek KostrzewaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk