• Odbierz prezent
: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku (2022-09-28 15:51)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Infinity S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport półroczny skonsolidowany za okres od 1 stycznia 2022 rok do 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt. 1) oraz § 13 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

§ 11 ust. 1 pkt. 1) oraz § 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-09-28 15:51:21Paweł MalinowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk