• Sklep
  • Odbierz prezent
SKOK Wybrzeże
Z artykułu dowiesz się:

- O decyzji KNF w sprawie SKOK "Wybrzeże"

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła zawiesić działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku, a także wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

"Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Wybrzeże nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań" - podano w komunikacie KNF.

Zarządca Komisaryczny, którego KNF ustanowiła w SKOK "Wybrzeże" ustalił, że Kasa ta posiadała 7 sierpnia br. niemal (-)36,6 mln zł funduszy własnych oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-)39,12%, co, jak napisano w komunikacie, "oznacza głęboką niewypłacalność".

Udzielona przez Krajową SKOK w latach 2014 – 2016 pomoc stabilizacyjna okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności SKOK Wybrzeże.

Według sprawozdawczości na dzień 31 lipca br. depozyty członkowskie 15 760 członków wynosiły 128,13 mln zł.

"W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Wybrzeże oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - czytamy w komunikacie.

Więcej na temat wypłaty środków z BFG przeczytasz w artykule poświęconym gwarantowaniu depozytów w bankach oraz SKOK.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk