• Odbierz prezent
SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A. (2021-03-31 20:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, otrzymane w dniu 31.03.2021 od Pana Zbigniewa Juroszka oraz od spółki JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. Zgodnie z Zawiadomieniem, przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki przeprowadzonej w dniu 30 marca 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
zawiadom. Zb.Juroszek o posrednim nabyciu akcji Skarbiec Holding 30.03.2021.pdfZawiadomienie Pana Zbigniewa Juroszka
zawiadom. JI o nabyciu akcji Skarbiec Holding 30.03.2021.pdfZawiadomienie spółki JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Ludowej26
(ulica)(numer)
+48 22 521 31 99+48 22 521 31 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
701-01-31-150141318276
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Anna MilewskaPrezes Zarządu
2021-03-31Marek Wędrychowski Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk