• Odbierz prezent
SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. (2021-03-05 16:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 05.03.2021 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 28.02.2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 914,3 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 792,9 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 677,4 mln zł
łącznie: 5 470,3 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 259,6 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 1 184,4 mln zł.

Według stanu na dzień 28.02.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 5 marca 2020 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za luty 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
2021-02-28_Napływy.pdfInformacja o napływach aktywów
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Ludowej26
(ulica)(numer)
+48 22 521 31 99+48 22 521 31 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
701-01-31-150141318276
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Anna MilewskaPrezes Zarządu
2021-03-05Marek WędrychowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk