• Odbierz prezent
SKARBIEC HOLDING S.A.: raport finansowy (2021-02-15 22:12)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-07-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2021-02-15
SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-609WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Ludowej26
(ulica)(numer)
+48 22 521 31 99+48 22 521 31 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
701-01-31-150141318276
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży usług96 78046 49921 62810 819
Koszty operacyjne(46 092)(30 707)(10 300)(7 144)
Zysk brutto ze sprzedaży50 68815 79211 3283 675
Zysk z działalności operacyjnej50 63615 72711 3173 660
Zysk brutto50 50715 97711 2893 718
Zysk netto40 46512 7529 0452 968
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) 5,931,871,330,43
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej48 66212 60410 8752 933
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 796)21(1 742)5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(773)(4 080)(173)(949)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List zarządu SH 2020.pdfList Zarządu
Sprawozdanie Zarzadu z dzialnosci GK Skarbiec Holding (2).pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
2410_Skarbiec_2020_PSF_MSSF_PL-sig.pdfRaport z przeglądu
2410_Skarbiec_2020_PSSF_MSSF_PL-sig.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SHO_SSF_31122020_(15022021).pdfŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Anna MilewskaPrezes Zarządu
2021-02-15Marek WędrychowskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk