Advertisement
  • Odbierz prezent
SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o powzięciu informacji o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBR (2021-04-12 14:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Informacja o powzięciu informacji o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Emitent”), informuje iż w dniu 12 kwietnia 2021 r. powziął informację, że w dniu 09 kwietnia 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „NCBR” ogłosiło „Listę ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 - poddziałanie 1.1.1 _Lista projektów składanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP, MŚP realizujące projekty w konsorcjum z innymi dużymi i mśp oraz MŚP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi - 6/1.1.1/2020 - II RUNDA" w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania.
Projekt pt. „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów finansowych SKARBIEC opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning”
Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Emitentem i NCBR, o zawarciu której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.
Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Ludowej26
(ulica)(numer)
+48 22 521 31 99+48 22 521 31 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
701-01-31-150141318276
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12
Anna Milewska
Prezes Zarządu
2021-04-12
Marek Wędrychowski
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk