• Odbierz prezent
SIN: Rejestracja zmian w statucie Emitenta – split akcji (2021-03-26 18:17)
fot. freepik.com
Zarząd spółki Solar Innovation S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 marca 2021 roku powziął informacje o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) zmian statutu Spółki uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 stycznia 2021 roku.
Na mocy postanowienia Sądu nastąpił podział (split) akcji Emitenta w stosunku 1 do 10. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 10 (dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Po rejestracji przez Sąd § 5 ust.1 i ust. 2 Statutu Spółki brzmi aktualnie następująco:
1. Kapitał zakładowy wynosi 23.877.000 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
a) 1.000.000 jeden milion akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 1000000;
b) 20.000.000 dwadzieścia milionów akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 20000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Iława S.A. z siedzibą w Iławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;
c) 6.000.000 sześć milionów akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 6000000;
d) 51.770.000 pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 51770000;
e) 160.000.000 sto sześćdziesiąt milionów akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 160000000.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-26 18:17:39Anna Tomsia-ZającPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk