• Odbierz prezent
SIMPLE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. (2021-02-23 20:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy [„NWZ”] doszło do następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

1) odwołano z tym samym dniem następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Adama Jacka Wojackiego; Pana Zbigniewa Mariana Strojnowskiego; Pana Pawła Bogusława Zdunka; Pana Tomasza Michała Zdunka; Pana Bogusława Miturę.

2) powołano z tym samym dniem na Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Macieja Michała Różyckiego; Pana Ramon Zanders; Pana Christian Guy Gaunt; Pana Edwin Manten; Pana Kenneth Anthony Morgan;

Informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i złożonymi oświadczeniami Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do raportu bieżącego nr 6_2021 -Życiorysy członków Rady Nadzorczej Simple SA.pdfŻyciorysy Członków Rady Nadzorczej Simple SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2021-02-23Daniel FrygaWiceprezes Zarządu
2021-02-23Michał SiedleckiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk