• Odbierz prezent
SIMPLE: Zawarcie porozumienia pomiędzy SIMPLE i Akcjonariuszami w przedmiocie wycofania powództwa zaskarżającego uchwały NWZ i wzajemnego zrzeczenia się roszczeń (2021-12-07 11:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie porozumienia pomiędzy SIMPLE i Akcjonariuszami w przedmiocie wycofania powództwa zaskarżającego uchwały NWZ i wzajemnego zrzeczenia się roszczeń
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 7 grudnia 2021 r. doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Spółką i jej Akcjonariuszami: Cezarym Waczków i Haliną Leśnik („Porozumienie”).

Przedmiotem i celem Porozumienia jest pełne i ostateczne zakończenie wszelkich sporów pomiędzy Akcjonariuszami i Spółką oraz wzajemne zrzeczenie się roszczeń, a w szczególności doprowadzenie do umorzenia postępowania sądowego toczącego się przeciwko Spółce, zainicjowanego przez Cezarego Waczków pozwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2021 r. („NWZ”), o którym to pozwie Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Na mocy zawartego Porozumienia Cezary Waczków złożył oświadczenie o wycofaniu przedmiotowego powództwa i wycofaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia, z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczeń. W efekcie powyższego, odpadnie podstawa udzielenia zabezpieczenia, polegającego na wstrzymaniu wykonania uchwał NWZ nr 3, 5, 9, 11, 13, 16 oraz 17 i stanowiącego przeszkodę w zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki, o którym to zabezpieczeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Ponadto, w ramach Porozumienia Akcjonariusze zobowiązali się nie składać wniosków lub oświadczeń inicjujących postepowania z udziałem Spółki lub utrudniających podejmowane przez Spółkę działania, a złożone oświadczenia wycofać.

Realizacja Porozumienia ma charakter wieloetapowy. Spółka będzie informować o wykonaniu poszczególnych jego etapów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2021-12-07Daniel FrygaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk