• Odbierz prezent
SIMPLE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 23 lutego 2021 roku (2021-02-23 20:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 23 lutego 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. (Spółka) przekazuje poniżej informacje dotyczącą akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A., które odbyło się w dniu 23 lutego 2021 r. (NWZ): 1. Cron Sp. z o.o. posiadała na NWZ 1.510.000 akcji (1.510.000 głosów), co stanowiło 50,50% udziału w głosach na NWZ i 31,38% udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, 2. Bogusław Mitura posiadał na NWZ 1.000.596 akcji (1.000.596 głosów), co stanowiło 33,46% udziału w głosach na NWZ i 20,79% udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2021-02-23Daniel FrygaWiceprezes Zarządu
2021-02-23Michał SiedleckiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk