• Odbierz prezent
SIMPLE: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 23 lutego 2021 roku (2021-02-23 20:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 23 lutego 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 23 lutego 2021r. (NWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo Emitent informuje, iż w ramach obrad NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do raportu bieżącego nr 5_2021 -treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23 lutego 2021r_.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23 lutego 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2021-02-23Daniel FrygaWiceprezes Zarządu
2021-02-23Michał SiedleckiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk