• Odbierz prezent
SIMPLE: Sprostowanie informacji zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 7/2021 (2021-02-26 22:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021K
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Sprostowanie informacji zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 7/2021
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [„Spółka”] informuje, iż wobec niezamierzonej omyłki, w raporcie bieżącym numer 7/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S.A. w dniu 23 lutego 2021 roku nieumyślnie nie uwzględniono dwóch akcjonariuszy Spółki, wobec czego poniżej Spółka przekazuje pełną uzupełnioną wersję ww. raportu bieżącego.

„Zarząd SIMPLE S.A. [Spółka] przekazuje poniżej informacje dotyczącą akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A., które odbyło się w dniu 23 lutego 2021 r. [„NWZ”]:
1. Cron Sp. z o.o. posiadała na NWZ 1.510.000 akcji [1.510.000 głosów], co stanowiło 51,55% udziału w głosach na NWZ i 31,38% udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Bogusław Mitura posiadał na NWZ 1.000.596 akcji [1.000.596 głosów], co stanowiło 34,16% udziału w głosach na NWZ i 20,79% udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. Zbigniew Strojnowski posiadał na NWZ 163.000 akcji [163.000 głosów], co stanowiło 5,56% udziału w głosach na NWZ i 3,39% udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Michał Siedlecki posiadał na NWZ 160.000 akcji [160.000 głosów], co stanowiło 5,46% udziału w głosach na NWZ i 3,32% udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2021-02-26Daniel FrygaWiceprezes Zarządu
2021-02-26Michał SiedleckiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk