• Odbierz prezent
SimFabric z ponad ośmiokrotnym zyskiem netto r/r w pierwszym kwartale br

Ponad 400-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży netto r/r odnotowała w pierwszym kwartale br. spółka SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo z grupy PlayWay. W tym czasie spółka zwiększyła także znacząco zysk netto – z 0,02 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku do 0,18 mln zł w analogicznym okresie br. Minione miesiące były dla spółki czasem wzmożonej aktywności w zakresie przygotowania do debiutu na NewConnect oraz bieżącej działalności operacyjnej. Od stycznia do marca odbyły się cztery premiery gier, gdzie SimFabric odpowiadał za portowanie i wydanie tytułów w wersji na konsole. Spółka otrzymała również granty na pozyskanie pierwszych kontraktów biznesowych oraz przygotowanie strategii wejścia na kolejne dwa rynki azjatyckie, tj. rynek singapurski i indonezyjski.

- Wypracowane w pierwszym kwartale br. wyniki finansowe są zgodne z naszymi założeniami. Udało nam się wypracować zysk netto na poziomie ponad 0,18 mln zł, co jest znacznie lepszym wynikiem w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy ubiegłego roku. Odnotowaliśmy także 1,3 mln zł przychodów neto ze sprzedaży, co stanowi pięciokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – mówi Julia Leszczyńska, prezes SimFabric. – Miniony kwartał był dla nas bardzo intensywnym okresem, w którym dopełnialiśmy ostatnich formalności związanych z debiutem na NewConnect. Wzrost akcji spółki na starcie o 240 proc. przerósł nasze oczekiwania. W ciągu miesiąca od debiutu kapitalizacja rynkowa wzrosła niemal pięciokrotnie i wynosi w przybliżeniu 95 mln zł. Cieszymy się, że inwestorzy docenili zaangażowanie wkładane w realizowane projekty – dodaje Julia Leszczyńska.

Od stycznia do marca SimFabric podpisało kilka kontraktów dot. portowania i wydawania gier. Spółka zawarła także umowę z Agencją Inwestycji i Handlu, w ramach której otrzymała 0,2 mln zł grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem kontraktu jest przygotowanie strategii wejścia na rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych umów z kontrahentami z Singapuru. Taką samą kwotę grantu spółka otrzymała w lutym na rozszerzenie działalności na rynek azjatycki i pozyskanie partnerów w Indonezji.

Na początku roku SimFabric zawarł umowę z Games Operators na wydanie oraz portowanie gry Counter Terrorist Agency na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One. Z tytułu jej realizacji spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50 proc. zysków ze sprzedaży po potrąceniu obowiązkowych opłat naliczanych przez platformy dystrybucji cyfrowej. W pierwszym kwartale zadebiutowały również Saboteur!, Mad Age & This Guy oraz Saboteur II: Avenging Angel na konsolę PlayStation 4 oraz Lust for Darkness: Dawn Edition na Nintendo Switch, gdzie SimFabric odpowiadał za portowanie i wydanie tytułów w konsolowej wersji. W przypadku ostatniego tytułu koszty sprzedaży zwróciły się w ciągu pierwszego tygodnia od premiery. Sfinalizowano także proces certyfikacji gry Construction Machines Simulator, której premiera w wersji pudełkowej na konsolę Nintendo Switch odbyła się w II kw. 2020 r. Za wydanie i dystrybucję tytułu odpowiada francuski koncern Just For Games.

Wśród istotnych umów, które zostały zawarte w pierwszych miesiącach roku wymienić można także kontrakt z IHQ Media na komercjalizację projektu Electro Fleet Manager - symulatora zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, stworzonego przez IHQ. Strony umowy zobowiązały się do współpracy przy stworzeniu, a następnie wydaniu gry na komputery PC, konsole i urządzenie mobilne.

- Przyjęta przez naszą spółkę strategia zrównoważonego rozwoju zakłada portowanie i wydawanie dużej liczby, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier. W ten sposób chcemy dywersyfikować ryzyko inwestycyjne. W swojej działalności koncentrujemy się na rynku globalnym, a przede wszystkim na USA i Europie. Pracujemy także nad wejściem na rynek azjatycki, w szczególności do Chin i Japonii, a także do Korei Południowej, Singapuru, Indonezji, także przy wsparciu grantów z Polskich Mostów Technologicznych – mówi Emil Leszczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej SimFabric. – Niewątpliwie wejście na rynek NewConnect wzmocniło naszą wiarygodność, zarówno w oczach inwestorów jak i partnerów biznesowych, co przekłada się na osiągane wyniki finansowe.

W ostatnim czasie spółka rozpoczęła proces certyfikacji gier Farm Mechanic Simulator oraz Truck Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch, których premiery planowane są w czerwcu tego roku. Studio podpisało także największy w historii firmy kontrakt z austriackim koncernem Koch Media GmbH opiewający na kwotę około 8 mln zł. Przedmiotem umowy jest przeniesienie 50 proc. praw autorskich do dwóch gier SimFabric na firmę Koch Media GmbH, oraz wydania ich przez koncern Koch Media GmbH na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Umowa obejmuje sprzedaż, działania marketingowe i dystrybucję gier SimFabric przez Koch Media GmbH na całym świecie. SimFabric zachowa pozostałe 50 proc. praw autorskich i majątkowych do gier oraz będzie otrzymywać 50 proc. zysków ze sprzedaży gry.

SimFabric na tle innych spółek z grupy PlayWay wyróżnia się własnym działem badań i rozwoju (B+R). Współpracując z VEO sp. z o.o. studio uruchomiło projekt pn.: Nowatorski algorytm wyznaczania trasy morskiej w oparciu o dane pogodowe dla żeglarzy i kapitanów statków, działający na nietonącym urządzeniu mobilnym. Warszawskie studio planuje pozyskać około 10 mln zł na stworzenie największego w Europie Wschodniej Centrum Badawczo-Rozwojowego. Firma rozważa budowę czwartego filaru strategii w oparciu o projekty mobilne.

O SimFabric:

SimFabric S.A. powstała w 2016 roku. Spółka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w portowaniu gier (przerabianie gry z jednej platformy na inną) na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i komputery stacjonarne oraz produkcjach własnych. Głównym założeniem prowadzonej działalności jest portowanie i wydawanie kilku nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Do tej pory spółka wydała łącznie dziewięć gier na konsole Nintendo Switch, trzy na PlayStation 4 oraz dwie na PC. Najważniejszym dotychczasowym produktem spółki jest gra Farm Expert 2018, która w wersji mobilnej sprzedała się w liczbie ponad 2,5 mln kopii.  W 2016 roku firma otrzymała główną nagrodę ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) w konkursie na najlepszą aplikację kosmiczną. Od lipca 2019 SimFabric prowadzi oddział odpowiedzialny za działania B+R, którego celem jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań w branży gier komputerowych.

Strategicznym akcjonariuszem studia jest Grupa PlayWay. Od kwietnia 2020 roku SimFabric jest notowana na rynku NewConnect.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk