• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Zawarcie ośmiu umów na realizację usług e-learningowych dla spółki GroMar sp. z o.o. (2021-03-15 14:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Zawarcie ośmiu umów na realizację usług e-learningowych dla spółki GroMar sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 marca 2021 roku powziął informację o zawarciu ośmiu umów na realizację usług programistycznych dla spółki GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Umowy zostały zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Umowy zostały zawarte na wykonanie usług programistycznych i e-learningowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowach.

Z tytułu realizacji zawartych umów Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie nieprzekraczające łącznej sumy ‭2,028 mln‬ zł brutto. Umowy zostały podpisane na czas określony 12 miesięcy. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku.‬‬‬‬‬‬‬

Projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, powołany przez Emitenta w czerwcu 2019 r, którego celem jest rozwijanie działalności B+R (badawczo-rozwojowej) w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o Fundusze Europejskie i kontrahentów instytucjonalnych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SIMFABRIC S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-954Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królowej Marysieńki5B
(ulica)(numer)
+48 519 486 720
(telefon)(fax)
contact@simfabric.comwww.simfabric.com
(e-mail)(www)
9512422921
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk