• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Ujawnienie informacji o realizowanej wraz z firmą Nacon produkcji gry Architect Life: A Building Simulator (2021-03-29 09:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Ujawnienie informacji o realizowanej wraz z firmą Nacon produkcji gry Architect Life: A Building Simulator
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 84/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Emitent pozyskał informację o tym, że partner Emitenta, spółka Nacon SAS z siedzibą w Lesquin we Francji, należąca do grupy Bigben Interactive (dalej jako: Nacon), przekazała do publicznej wiadomości szczegóły dotyczące gry Architect Life: A Building Simulator (dalej jako: Gra), przy produkcji której współpracuje z Emitentem.

Zapowiadając wydanie Gry Nacon przekazał informację dotyczącą tematyki gry, która będzie symulatorem budowy i projektowania wymarzonego domu, dla siebie (albo dla klientów). Symulacja obejmować będzie między innymi sporządzanie planów, budżetowanie, zatrudnianie pracowników i samą realizację budowy.

Architect Life: A Building Simulator jest tworzony przez Emitenta i będzie wydany przez firmę Nacon w ramach nowopowstałej serii Life, której celem jest dostarczenie nowych doświadczeń i przeżyć w serii symulatorów zawodów marzeń na komputery PC i konsole nowej generacji dla graczy na całym świecie.

W najbliższym czasie Nacon planuje przekazać dalsze informacje na temat Gry, w tym zostaną zaprezentowane materiały graficzne.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

With reference to the content of the ESPI current report No. 84/2020 of November 16, 2020, the Management Board of SimFabric S.A. based in Warsaw (hereinafter: the Company, the Issuer) informs that on March 29, 2021, the Issuer obtained information that the Issuer's partner, Nacon SAS, based in Lesquin, France, belonging to the Bigben Interactive group (hereinafter referred to as : Nacon), made public the details of the game Architect Life: A Building Simulator (hereinafter referred to as: The Game), in the production of which it cooperates with the Issuer.

When announcing the release of the Game, Nacon provided information about the subject of the game, which will be a simulator of building and designing a dream house for himself (or for clients). The simulation will include, among others, preparation of plans, budgeting, hiring employees and the construction itself.

Architect Life: A Building Simulator is being developed by the Issuer and will be released by Nacon as part of the newly launched Life series, which aims to provide new experiences and experiences in a series of dream competition simulators for PCs and next-generation consoles for gamers around the world.

In the near future, Nacon plans to provide further information about the Game, including visuals.

The Issuer's Management Board decided to publish the above information due to the fact that it may have a significant impact on the financial and property standing of the Issuer and potentially have a significant impact on the valuation of the Company's financial instruments listed in the alternative trading system.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk