• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Rozpoczęcie działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej MobileFabric S.A. (2021-04-01 21:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Rozpoczęcie działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej MobileFabric S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z rozpoczęciem działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: MobileFabric), Zarząd MobileFabric w dniu 1 kwietnia 2021 r. obustronnie sygnował umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zawarcie niniejszej umowy jest podyktowane zamiarem ubiegania się o wprowadzenie wszystkich akcji MobileFabric do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Kapitał zakładowy MobileFabric wynosi 131.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Emitent posiada 810.000 (słownie: osiemset dziesięć tysięcy) akcji MobileFabric, co daje 61,83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MobileFabric.

MobileFabric została powołana do realizacji czwartego filaru strategii zrównoważonego rozwoju Emitenta i będzie koncentrowała się na wykonywaniu symulatorów, gier i produkcji własnych na urządzenia mobilne z systemami Android i IOS, a także będzie portowała gry z portofolio SimFabric S.A. na urządzenia mobilne.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk