• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Otrzymanie pozytywnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ulgi IP Box (2021-03-08 18:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Otrzymanie pozytywnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ulgi IP Box
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 marca 2021 r. otrzymał od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pozytywną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - "IP BOX”.

Na podstawie ww. interpretacji za prawidłowe uznano stanowisko Spółki, które mówi m. in. o tym, iż gry tworzone przez Emitenta, w ramach jego działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej, tym samym dochód osiągany z tytułu wyprodukowanych gier będzie mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

W opinii Zarządu Spółki otrzymana interpretacja będzie miała pozytywny, bezpośredni wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe zarówno za 2020 rok jak i w kolejnych okresach.

Dokładne wyliczenia w zakresie wysokości zobowiązań podatkowych Emitenta, zostaną przedstawione przez Zarząd Spółki w raporcie rocznym za rok 2020.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk