• Odbierz prezent
Silne zmiany na rynku walutowym? Kurs EURPLN oraz USDPLN wpadną w spekulacyjny wir? Zobacz, które czynniki mogą znacząco wpłynąć na kurs euro

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5667 (umocnienie złotego o 0,2%). W zeszłym tygodniu kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym, czemu sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksem VIX.

Publikacje krajowych danych nt. rynku pracy,

produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na rynek. Z kolei lepsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w strefie euro oddziaływały w kierunku wzrostu kursu EURPLN w piątek. Spadek światowej awersji do ryzyka sprzyjał również wzrostowi kursu EURUSD. Niemniej jednak, z uwagi na gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC, obserwowaliśmy osłabienie kursu euro względem dolara.

Silne zmiany na rynku walutowym? Kurs EURPLN oraz USDPLN wpadną w spekulacyjny wir? Zobacz, które czynniki mogą znacząco wpłynąć na kurs euro  - 1

W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będą dane nt. wzrostu PKB w strefie euro i Niemczech oraz inflacji w strefie euro,

które mogą przyczynić się do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień posiedzenie FOMC będzie również sprzyjać podwyższonej zmienności na rynku walutowym. Dane z USA, indeks Ifo oraz publikacja krajowej inflacji nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

Silne zmiany na rynku walutowym? Kurs EURPLN oraz USDPLN wpadną w spekulacyjny wir? Zobacz, które czynniki mogą znacząco wpłynąć na kurs euro  - 2

Koniunktura w strefie euro pod wypływem obaw o skutki IV fali

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w lipcu do 60,6 pkt. wobec 59,5 pkt. w czerwcu, kształtując się nieznacznie powyżej oczekiwań rynku (60,0 pkt.). Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze wzrostu składowej dla aktywności biznesowej w usługach, podczas gdy przeciwny wpływ miał spadek składowej dla bieżącej produkcji w przetwórstwie.

Czytaj także: Kurs dolara padnie jak kamień w wodę? Notowania euro potężnie w dół? To czas polskiego złotego! Prognozy walutowe Q3

Pozytywny wpływ na notowania złotego powinna mieć zakładana przez nas trwała poprawa sytuacji gospodarczej na świecie, która przy niższej awersji do ryzyka sprzyjać będzie przepływowi kapitału na rynki wschodzące, w tym do walut z koszyka EMFX. Jednak istnieje szereg czynników (do których nale.. Czytaj
Kurs dolara padnie jak kamień w wodę? Notowania euro potężnie w dół? To czas polskiego złotego! Prognozy walutowe Q3

Wzrost indeksów PMI miał szeroki zakres geograficzny

Jego spadek został odnotowany tylko w przypadku Francji, podczas gdy w Niemczech i pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem obserwowano poprawę koniunktury.

Zagregowany indeks PMI w strefie euro ukształtował się na najwyższym poziomie od czerwca 2020 r

Ponadto, zwiększył się on w lipcu wyraźnie względem przeciętnej wartości odnotowanej w II kw. br. (56,8 pkt.), co stanowi wsparcie dla naszej prognozy zakładającej znaczące przyspieszenie wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty z 1,3% kw/kw w II kw. do 3,1% w III kw. br. Pomimo optymistycznej oceny bieżącej sytuacji przez przedsiębiorstwa, wspieranej przez dalsze, stopniowe odmrażanie gospodarek obszaru wspólnej waluty, ich oczekiwania dotyczące przyszłości są już mniej optymistyczne.

Wskaźnik oczekiwanej produkcji za 12 miesięcy

(zagregowany dla przetwórstwa i usług) w strefie euro osiągnął w lipcu najniższy poziom od lutego 2021 r. Wskaźniki dotyczące oczekiwań we Francji i Niemczech również osiągnęły kilkumiesięczne minima (por. wykres). Zgodnie z komunikatem pesymizm ankietowanych firm wynikał z obaw o wpływ wariantu Delta koronawirusa na perspektywy gospodarcze w najbliższych miesiącach.

Silne zmiany na rynku walutowym? Kurs EURPLN oraz USDPLN wpadną w spekulacyjny wir? Zobacz, które czynniki mogą znacząco wpłynąć na kurs euro  - 3

Oprócz niepokoju o wpływ rosnącej obecnie liczby zachorowań na popyt,

firmy zwracały również uwagę, że kolejna fala pandemii może przyczynić się do nasilenia barier podażowych (patrz poniżej). W największym stopniu wspomniane kwestie były poruszane przez francuskie przedsiębiorstwa, co jest spójne z obserwowaną w tym kraju nasilającą się kolejną falą pandemii (por. COVID Dashboard).

Z punktu widzenia sytuacji polskiego eksportu szczególnie istotne są tendencje w Niemczech, gdzie indeks PMI dla przetwórstwa zwiększył się w lipcu do 65,6 pkt. wobec 65,1pkt. w czerwcu. Ankietowane firmy raportowały silny wzrost popytu, co było odzwierciedlone przez zwiększenie się składowej dla nowych zamówień ogółem do najwyższego poziomu od kwietnia br. Jednocześnie przedsiębiorstwa zwracały uwagę na nasilenie problemów podażowych, tzw. wąskich gardeł w procesie produkcji.

Silne zmiany na rynku walutowym? Kurs EURPLN oraz USDPLN wpadną w spekulacyjny wir? Zobacz, które czynniki mogą znacząco wpłynąć na kurs euro  - 4

Czas dostaw znacząco wydłużył się w lipcu, a zaległości produkcyjne wyraźnie wzrosły

Bariery podażowe przyczyniły się do spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu do najniższego poziomu od maja br., jak również narastania presji inflacyjnej. Ceny półproduktów i materiałów oraz ceny wyrobów gotowych rosły w lipcu w najszybszym tempie w historii badania. Bariery podażowe są zatem czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w Niemczech krótkim okresie. Wąskie gardła występujące w niemieckim przetwórstwie mogą również prowadzić do zmniejszenia popytu na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce używane w procesie produkcyjnym (por. MAKROpuls z 20.07.2021).

Silne zmiany na rynku walutowym? Kurs EURPLN oraz USDPLN wpadną w spekulacyjny wir? Zobacz, które czynniki mogą znacząco wpłynąć na kurs euro  - 5

Ubiegłotygodniowe dane o koniunkturze wskazują na relatywnie dobre perspektywy kształtowania się popytu zarówno w Niemczech,

jak i w całej gospodarce strefy euro. Ryzykiem w dół dla wzrostu PKB pozostaje niepewność związana z przebiegiem czwartej fali pandemii. Jej oczekiwany lekko negatywny wpływ na aktywność gospodarczą stanowi wsparcie dla naszego scenariusza zakładające tylko nieznaczne obniżenie się dynamiki polskiego eksportu z 14,9% r/r w II kw. do 8,9% w II poł br.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk