• Odbierz prezent
Silne zmiany na rynku walutowym! Euro (EUR), dolar (USD), złoty (PLN), eurodolar (EURUSD), euro/złoty (EURPLN) - sprawdź
fot. freepik.com

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6036 (osłabienie złotego o 0,8%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego, co w znacznym stopniu wynikało z eskalacji sporu na linii Polska-UE i utrzymującej się niepewności ze względu na opóźniające się zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Publikacje licznych krajowych danych (o zatrudnieniu i przeciętym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej) nie miały istotnego wpływu na kurs złotego.

Silne zmiany na rynku walutowym! Euro (EUR), dolar (USD), złoty (PLN), eurodolar (EURUSD), euro/złoty (EURPLN) - sprawdź  - 4

 

W ubiegłym tygodniu mieliśmy również do czynienia z kontynuacją osłabienia dolara względem euro (por. MAKROmapa z 18.10.2021). Wzrostowi kursu EURUSD sprzyja obniżenie światowej awersji do ryzyka. Wsparcie dla takiej oceny stanowią odnotowane zmiany indeksu VIX, który w ostatnich tygodniach utrzymywał się w trendzie spadkowym.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą dane ze strefy euro

(pierwszy szacunek PKB, wstępna inflacja), których sumaryczny wpływ może być negatywny dla kursu polskiej waluty. Przeciwny wpływ może mieć natomiast publikacja wstępnych krajowych danych o inflacji. Posiedzenie EBC, a także publikacje danych z USA (pierwszy szacunek PKB, indeks Conference Board, inflacja PCE, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) i Niemiec (indeks Ifo) będą naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

Silne zmiany na rynku walutowym! Euro (EUR), dolar (USD), złoty (PLN), eurodolar (EURUSD), euro/złoty (EURPLN) - sprawdź  - 3

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi rynku długu

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 2,17 (wzrost o 14 pb), 5-letnie do 2,56 (wzrost o 13 pb), a 10-letnie do 2,75 (wzrost o 10 pb). W zeszłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS, w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy). W kierunku zwiększenia stawek IRS oddziałują oczekiwania inwestorów na zacieśnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne w obliczu utrzymującej się podwyższonej inflacji.

Silne zmiany na rynku walutowym! Euro (EUR), dolar (USD), złoty (PLN), eurodolar (EURUSD), euro/złoty (EURPLN) - sprawdź  - 5

Lokalnie czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS jest eskalacja konfliktu na linii Polska-UE. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję zamiany długu na której odkupiło obligacje zapadające w 2022 r. za 4,0 mld PLN i sprzedało obligacje o 3-, 5- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,2 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą.

Silne zmiany na rynku walutowym! Euro (EUR), dolar (USD), złoty (PLN), eurodolar (EURUSD), euro/złoty (EURPLN) - sprawdź  - 2

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą dane ze strefy euro (pierwszy szacunek PKB, wstępna inflacja)

Uważamy, że mogą one doprowadzić do wzrostu stawek IRS. W kierunku zwiększenia stawek IRS będzie również oddziaływać publikacja wstępnych krajowych danych o październikowej inflacji. Posiedzenie EBC, a także publikacje danych z USA (pierwszy szacunek PKB, indeks Conference Board, inflacja PCE, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) i Niemiec (indeks Ifo) nie będą miały istotnego wpływu na krzywą. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moodys zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

Silne zmiany na rynku walutowym! Euro (EUR), dolar (USD), złoty (PLN), eurodolar (EURUSD), euro/złoty (EURPLN) - sprawdź  - 1


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk