• Odbierz prezent
Silne zmiany na rynku FOREX! Prognozy walutowe na 2021/2022, które musisz zobaczyć - ile możesz zapłacić za jedno euro w 2022 roku?
fot. freepik.com

Korzystnie na notowania złotego wpływać powinny dobre fundamenty gospodarcze - ekonomiści PKO BP oczekują, że w latach 2022-2023 dynamika PKB będzie zbliżona do 5%. Wprawdzie nadwyżka na rachunku obrotów bieżących topnieje, jednak nie powinno stanowić to czynnika negatywnego dla naszej waluty, przy jednoczesnym napływie inwestycji zagranicznych.

Silne zmiany na rynku walutowym! Prognoza walutowa, którą musisz zobaczyć - ile możesz zapłacić za jedno euro w 2022 roku? - 1

Wśród czynników ryzyka dla złotego istotny pozostaje konflikt z organami Unii Europejskiej. Opóźnia się proces akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, koniecznej do wypłat z Funduszu Odbudowy. Wpływ na PKB w krótkim terminie będzie pomijalny, jednak dalsza eskalacja sporu, skutkująca odłożeniem na nieokreślony czas wypłat, może negatywnie odbijać się na postrzeganiu przez inwestorów średnio- i długoterminowych perspektyw polskiej gospodarki i w konsekwencji negatywnie odbić się na kursie złotego.

Silne zmiany na rynku walutowym! Prognoza walutowa, którą musisz zobaczyć - ile możesz zapłacić za jedno euro w 2022 roku? - 2

Z punktu widzenia agencji ratingowych konflikt na aktualnym etapie nie powinien prowadzić do zmiany oceny kredytowej Polski, niemniej został on zauważony i pozostaje pod obserwacją.

Czytaj także: Kurs euro i dolara potężnie w dół! Zobacz prognozę rynku walutowego dla 4Q2021 oraz 1Q2022 - EURPLN, USDPLN, GBPPLN, CHFPLN, EURUSD

W IV kw. 2021 r. widzimy przestrzeń do umiarkowanego umocnienia złotego w stosunku do euro i dolara: EUR/PLN 4,56 i USD/PLN 3,97 przy kursie EUR/USD wynoszącym 1,15. W naszej opinii, kluczowa będzie zapoczątkowana przez Radę Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski normalizacja polityki pienięż.. Czytaj
Kurs euro i dolara potężnie w dół! Zobacz prognozę rynku walutowego dla 4Q2021 oraz 1Q2022 - EURPLN, USDPLN, GBPPLN, CHFPLN, EURUSD

Czynnikiem ograniczającym przepływ kapitału w stronę rynków wschodzących będzie normalizacja polityki pieniężnej przez Fed i, w dalszej perspektywie, przez inne banki centralne krajów rozwiniętych. Proces wygaszania skupu aktywów w USA powinien zacząć się jeszcze w tym roku, a w drugiej połowie 2022 r. możliwe jest zapoczątkowanie cyklu podwyżek stóp procentowych.

Działania amerykańskiego banku centralnego będą wyzwaniem dla walut rynków wschodzących, gdyż będą sprzyjać przepływom finansowym od krajów rozwijających się do USA, w szczególności jeśli odbywać się będą w warunkach słabnącej globalnej koniunktury gospodarczej.

Silne zmiany na rynku walutowym! Prognoza walutowa, którą musisz zobaczyć - ile możesz zapłacić za jedno euro w 2022 roku? - 3

W tym kontekście, warto wspomnieć, że pojawienie się obaw o wystąpienie stagflacji może dodatkowo rodzić możliwość nasilenia awersji wobec ryzyka. Procesy inflacyjne będą w dużym stopniu uzależnione od sytuacji na rynku surowców energetycznych, gdzie ostatnio obserwowane były silne wzrosty cen. Spowolnienie gospodarcze w Chinach (negatywne również dla innych rynków wschodzących) będzie nasilane poprzez problemy finansowe miejscowych deweloperów.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk