• Odbierz prezent
Silne zmiany na rynku FOREX dla tych walut! Węgierski forint (HUF) szybuje w górę po decyzji banku centralnego [AUD, GBP, NOK, USD]

Wtorkowy handel nie wniósł wiele zmian na polskim rynku walutowym, EUR/PLN zakończył sesję blisko poziomu 4,59, z kolei USD/PLN przy 3,89. EUR/USD zakończył sesję powyżej 1,18. Głównym wydarzeniem wtorkowej sesji w regionie CEE była kontynuacja zapoczątkowanej normalizacji polityki pieniężnej na Węgrzech w celu walki z rosnącą inflacją. Węgierski bank centralny podwyższył główną stopę procentową o 30 pb do poziomu 1,20% co przełożyło się na umocnienie forinta, gdyż rynkowe oczekiwania zakładały podniesienie kosztu pieniądza jedynie o 20 pb.

Czeska korona nie skorzystała na umocnieniu węgierskiej waluty,

analogicznie złoty zakończył sesję słabszym akcentem. Czesi podobnie jak Węgrzy, prawdopodobnie podniosą stopy na najbliższym posiedzeniu co będzie zgodne z czerwcowym przekazem, kiedy oba kraje zadeklarowały cykliczną restrykcję monetarną. Dywergencja prowadzonych polityk pieniężnych zostanie pogłębiona w kolejnych tygodniach, NBP wydaje się być nieugięty w swojej narracji a rynkowe stopy procentowe zakładają podwyżki stóp dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku.

Silne zmiany na rynku FOREX dla tych walut! Węgierski forint (HUF) szybuje w górę po decyzji banku centralnego - FX - 4

W ostatnich dniach wspólna waluta korekcyjnie umacnia się względem dolara,

w rezultacie notowanie EUR/USD powróciły powyżej poziomu 1,18. W USA zostały opublikowane słabsze dane odnośnie zamówień na dobra trwałego użytku za czerwiec, których dynamika wyniosła 0,8% m/m (konsensus rynkowy zakładał 2,1%). Dodatkowo, po ostatnim wystąpieniu J. Powella w Kongresie, uczestnicy rynku spodziewają się gołębiego przekazu podczas środowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, które może zostać wzbogacone niepewnością wobec rozwoju pandemii COVID-19 oraz wciąż niedostatecznej sytuacji na rynku pracy (do poziomu zatrudnienia sprzed kryzysu brakuje wypełnienia wciąż ponad 6 mln miejsc pracy).

Silne zmiany na rynku FOREX dla tych walut! Węgierski forint (HUF) szybuje w górę po decyzji banku centralnego - FX - 1

Jednak pod wpływem momentum z płynącego forward guidance, każde słowa przybliżające Fed do zacieśnienia warunków monetarnych może spotkać się z optymizmem, a tym samym umocnić dolara na szerokim rynku. Wariant Delta w dalszym ciągu rodzi niepewność wobec przyszłego wzrostu gospodarczego na świecie. Waluty, których kraje obarczone są wysokimi statystykami zachorowalności (Australia, Wielka Brytania, RPA, kraje skandynawskie) radzą sobie zdecydowanie słabiej oraz charakteryzują się wyższą zmiennością w ostatnim czasie.

Silne zmiany na rynku FOREX dla tych walut! Węgierski forint (HUF) szybuje w górę po decyzji banku centralnego - FX - 2

Wtorkowa sesja przyniosła powrót do spadków rentowności obligacji na rynkach bazowych

Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich oddaliły się od 1,30%, a w dół kierowały się również realne stopy procentowe, gdzie 10-letni benchmark pogłębiał historyczne minima w okolicach -1,15%. Rozprzestrzenianie się nowych wariantów koronawirusa jest jednym z czynników rodzących obawy o perspektywy gospodarcze w najbliższych miesiącach. Dodatkowo łagodny ton prezentowany w ostatnim czasie przez bankierów centralnych oraz wciąż daleka perspektywa zakończenia wsparcia poprzez skup aktywów wspierają wyceny instrumentów dłużnych.

Podczas środowego posiedzenia FOMC zmiana parametrów polityki pieniężnej jest mało prawdopodobna,

jednak rynek czeka na sygnały kiedy mogłoby dojść do rozpoczęcia zmniejszania tempa wzrostu bilansu Fed. Pomimo podwyższonej inflacji członkowie amerykańskiego banku centralnego wyrażają obawy dotyczące sytuacji na rynku pracy oraz trwałości odbicia gospodarczego. 

Silne zmiany na rynku FOREX dla tych walut! Węgierski forint (HUF) szybuje w górę po decyzji banku centralnego - FX - 5

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej uwagę przyciągała wspomniana decyzja Narodowego Banku Węgier. Mocniejszy od oczekiwań ruch o 30 pb (wobec konsensusu na poziomie 20 pb) przyczyniał się do wzrostów na węgierskiej krzywej swapowej, które sięgały od 10 pb na krótszym końcu do 5 pb na dłuższym.

Na polski rynku dłużnym zmiany były niewielkie, jednak podążały w stronę wytyczoną przez główne rynki,

co przekładało się na ruch w dół rentowności obligacji. W środę lokalnie uwagę będzie przyciągała aukcja obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. BGK planuje zaoferować papiery FPC0328 oraz FPC0631, a łączna sprzedaż powinna być zbliżona do 1,5 mld PLN obserwowanych na ostatnich przetargach.

Silne zmiany na rynku FOREX dla tych walut! Węgierski forint (HUF) szybuje w górę po decyzji banku centralnego - FX - 3


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk