• Odbierz prezent
Silne pogorszenie koniunktury na chińskim rynku! Indeks Caixin PMI wieszczy kryzys w Państwie Środka?
fot. freepik.com

Indeks Caixin dla chińskiego przetwórstwa obniżył się w czerwcu do 51,3 pkt. wobec 52,0 pkt. w maju, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (51,8 pkt.). Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów składowych dla nowych zamówień, bieżącej produkcji i czasu dostaw, podczas gdy przeciwny wpływ miały wyższe wkłady składowych dla zatrudnienia i zapasów. W strukturze danych na uwagę zasługuje silny spadek składowych dla bieżącej produkcji oraz nowych zamówień, co sygnalizuje słabnący popyt wewnętrzny w chińskiej gospodarce.

Indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa,

podobnie jak opublikowany dwa tygodnie temu wstępny indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa (por. MAKROmapa z 28.06.2021) wskazał również na spadek indeksów dla zaległości produkcyjnych oraz cen półproduktów i materiałów wykorzystywanych w produkcji, a także mniejsze niż przed miesiącem wydłużenie czasu dostaw. Może to sugerować, że bariery podażowe zaczynają powoli słabnąć, choć pozostają one nadal bardzo wysokie, ograniczając skalę ożywienia w światowym przetwórstwie. Jest to spójne z naszą oceną, zgodnie z którą kolejne miesiące przyniosą większą dostępność materiałów i odblokowywanie globalnych łańcuchów dostaw, co będzie sprzyjać dalszemu ożywieniu przetwórstwie i zmniejszeniu presji na wzrost cen produkcji.

Dzisiaj opublikowany został również indeks Caixin PMI dla usług,

który zmniejszył się do 50,3 pkt. wobec 55,1 pkt., kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (54,8 pkt.). Znaczący spadek indeksu wynikał naszym zdaniem głównie z silnego pogorszenia koniunktury na chińskim rynku nieruchomości. Ubiegłotygodniowe wyniki badań koniunktury w chińskim przetwórstwie stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą w całym 2021 r. PKB w Chinach zwiększy się o 8,5% wobec wzrostu o 2,3% w 2020 r

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy istotne dane z amerykańskiej gospodarki

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych zmniejszyła się do 364 tys. wobec 415 tys. dwa tygodnie temu (rewizja w górę z 411 tys.), co było nieznacznie poniżej oczekiwań rynku (385 tys.). Jest to jednocześnie najniższa liczba nowych wniosków o zasiłek od marca 2020 r. Mimo wyraźnego spadku nadal kształtuje się ona na poziomie prawie dwukrotnie wyższym niż przed pandemią. Liczba kontynuowanych wniosków zwiększyła się do 3,5 mln wobec 3,4 mln. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały również dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem, które zwiększyło się w czerwcu o 850 tys. wobec wzrostu o 583 tys. w maju (rewizja w górę z 559 tys.), kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (wzrost o 700 tys.).

Najsilniej zatrudnienie zwiększyło się w turystyce i rekreacji (+343 tys.),

czyli dziale, w którym odnotowano największy spadek zatrudnienia podczas pandemii. Wskazuje to na ożywienie aktywności w tym sektorze wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii w USA ze względu na rosnącą liczbę zaszczepionych osób (por. COVID Dashboard). Stopa bezrobocia zwiększyła się w czerwcu do 5,9% wobec 5,8% w maju, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (5,7%). Wzrost stopy bezrobocia przy jednoczesnym silnym wzroście zatrudnienia można tłumaczyć tym, że zmienne te obliczane są na podstawie dwóch różnych ankiet, co czasami, w krótkim okresie, prowadzi do występowania rozbieżności pomiędzy tymi danymi. Jednocześnie współczynnik aktywności zawodowej nie zmienił się w czerwcu w porównaniu do maja i wyniósł 61,6% pozostając nadal wyraźnie poniżej poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii (ok. 63,3%). Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, w połączeniu z danymi o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wskazują, że mimo postępującej poprawy sytuacji na amerykańskim rynku pracy nadal znajduje się on daleko od poziomu równowagi.

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również indeks ISM dla przetwórstwa,

który zmniejszył się w czerwcu do 60,6 pkt. wobec 61,2 pkt. w maju, kształtując się nieznacznie poniżej oczekiwań rynku (61,0 pkt.). Spadek indeksu wynikał z wyższych wkładów 2 z 5 jego składowych (dla czasu dostaw, nowych zamówień i zatrudnienia), podczas gdy przeciwny wpływ miały niższe wkłady składowych dla bieżącej produkcji i zapasów. Podobnie jak w przypadku indeksów PMI dla przetwórstwa w Niemczech oraz Chinach, indeks ISM wskazał na spadek indeksów dla zaległości produkcyjnych, a także mniejsze niż przed miesiącem wydłużenie czasu dostaw. Może to sugerować, że bariery podażowe zaczynają powoli słabnąć, choć pozostają one nadal bardzo wysokie, ograniczając skalę ożywienia w światowym przetwórstwie (patrz powyżej). W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również indeks Conference Board, który zwiększył się w czerwcu do 127,3 pkt. wobec 120,0 pkt. w maju (rewizja w górę ze 117,2 pkt.), kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (119,0 pkt.).

Wzrost indeksu wynikał ze zwiększenie jego składowych zarówno dla oceny bieżącej sytuacji jak i oczekiwań

Ubiegłotygodniowe dane z amerykańskiej gospodarki nie zmieniają naszego scenariusza, zgodnie z którym sprowadzone do wymiaru rocznego tempo wzrostu PKB osiągnie swoje maksimum lokalne w II kw. br. na poziomie 10,2% i od III kw. br. będzie się ono kształtowało w trendzie spadkowym. W konsekwencji, w całym 2021 r. amerykański PKB zwiększy się o 6,5% wobec spadku o 3,5% w 2020 r., a w 2022 r. wzrośnie o 4,0%.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk