• Odbierz prezent
Sierpień niesie za sobą kolejne podwyżki cen! W pierwszej kolejności zmierzymy się ze wzrostem cen gazu

Nastroje w przemyśle nieco słabsze, choć wciąż optymistyczne Indeks PMI dla krajowego przemysłu spadł w lipcu do 57,6 pkt. z rekordowo wysokiego poziomu 59,4 pkt. osiągniętego w czerwcu. Wynik ten okazał się nieco gorszy od konsensusu rynkowego i naszych oczekiwań, choć należy podkreślić, iż koniunktura w przemyśle pozostaje dobra, a indeks wciąż wyraźnie przekracza graniczny poziom 50 pkt., a wartość indeksu dla lipca jest druga najwyższa w historii, wskazując na dynamiczny rozwój sektora przemysłowego.

W lipcu przedsiębiorcy wskazywali na wydłużający się czas zaopatrzenia w materiały i półprodukty,

co niewątpliwie odzwierciedla zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. Znajduje to odzwierciedlenie w utrzymaniu się zaległości produkcyjnych, choć przedsiębiorcy utrzymują produkcję i kontynuują realizację zamówień konsumując zapasy, które spadły szósty miesiąc z rzędu. W minionym miesiącu nieco obniżyła się presja inflacyjna, choć pozostaje wysoka. Kondycja przemysłu pozostaje dobra, choć zgodnie z oczekiwaniami tempo ekspansji stabilizuje się. Wykorzystanie mocy wytwórczych, które w części branż zbliża się do poziomów sprzed wybuchu kryzysu, zaburzenia w dostawach półproduktów i materiałów, a także stabilizacja popytu zagranicznego, na co wskazują wyniki badań koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych, sprzyjają stabilizacji koniunktury także w polskim przemyśle. Przemysł bardzo dynamicznie odrobił straty spowodowane przez wybuch pandemii w ubiegłym roku, dlatego też oczywistym jest wyhamowanie dynamiki ekspansji.

Nastroje w przemyśle pozostają dobre i uwarunkowania na kolejne miesiące pozostają korzystne

Utrzymanie solidnego popytu zagranicznego i krajowego sprzyjać będzie wynikom przemysłu, a sektor ten pozostanie ważnym wsparciem krajowej gospodarki. Odczyt PMI wspiera scenariusz kontynuacji ożywienia. Krótkoterminowym ryzykiem dla gospodarki pozostaje drożność kanałów dostaw oraz przebieg pandemii na jesienie, niemniej w naszej ocenie czynniki te nie zmieniają zasadniczo scenariusza makroekonomicznego na najbliższe kwartały. Inflacja w Polsce na 10-letnim maksimum Według wstępnego szacunku GUS inflacja mierzona wskaźnikiem CPI wzrosła w lipcu do 5,0% r/r z 4,4% r/r w czerwcu, najwyższego poziomu od 10 lat. Zwyżka inflacji była spodziewana ze względu na drożejące paliwa, niemniej skala wzrostu zaskoczyła negatywnie. Podwyższona presja inflacyjna ma globalny charakter. Według danych Eurostat inflacja w strefie euro wzrosła do 2,2% r/r z 1,9% r/r, poziomu najwyższego od października 2018 roku. Źródłem niespodzianki był nieco silniejszy niż szacowaliśmy wzrost cen paliw. Na podwyższonym poziomie utrzymuje się wciąż inflacja bazowa, a według naszych szacunków wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł 3,5-3,6% r/r. Przy publikacji szybkiego szacunku CPI GUS nie podaje struktury zmian cen w całym koszyku inflacyjnym. Niemniej w naszej ocenie możliwe było nieznaczne przyspieszenie dynamiki cen dóbr, na co wpływa wciąż silny popyt, a jednocześnie rosnące koszty i zakłócenia w łańcuchach dostaw. Rosnące koszty związane z wysokimi cenami surowców, transportu, a także wyższe ceny energii, gazu i innych cen regulowanych znajdą swoje odzwierciedlenie w cenach dla konsumentów.

Utrzymuje się zapewne także wyraźny wzrost cen usług,

szczególnie tych, które zostały odmrożone po wydłużonym okresie utrzymywania restrykcji dla działalności gospodarczej. W naszej ocenie presja inflacyjna będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie i w kolejnych miesiącach wskaźnik CPI będzie pozostawał w okolicach 5%. Tym bardziej, że w sierpniu nastąpi podwyżka cen gazu, która spowoduje podniesienie wskaźnika CPI o ok. 0,1 pkt. proc. Dane o inflacji uprawdopodobniają nasz scenariusz zakładający początek normalizacji polityki pieniężnej w tym roku. W najbliższych miesiącach RPP będzie zapewne obserwowała sytuację gospodarczą, także w kontekście sytuacji epidemicznej, a argumentów do rozpoczęcia procesu normalizacji polityki pieniężnej może dostarczyć już listopadowa projekcja, która zapewne wskaże na utrzymanie kontynuacji ożywienia polskiej gospodarki, jednocześnie przy wyższej ścieżce inflacji.

FXMAG surowce sierpień niesie za sobą kolejne podwyżki cen! w pierwszej kolejności zmierzymy się ze wzrostem cen gazu gaz, gaz ziemny, cena gazu, ceny gazu, cena gazu ziemnmego, ceny gazu ziemnego, kurs gazu, notowania gazu, notowania gazu ziemnego, kurs gazu ziemnego, notowania gazu ziemnego, wzrsot cen, inflacja, złoty, polski złoty, kurs złotego, notowania złotego, polski złoty, pln, eur, usd, chf, gbp, polski złoty pln 1

FXMAG surowce sierpień niesie za sobą kolejne podwyżki cen! w pierwszej kolejności zmierzymy się ze wzrostem cen gazu gaz, gaz ziemny, cena gazu, ceny gazu, cena gazu ziemnmego, ceny gazu ziemnego, kurs gazu, notowania gazu, notowania gazu ziemnego, kurs gazu ziemnego, notowania gazu ziemnego, wzrsot cen, inflacja, złoty, polski złoty, kurs złotego, notowania złotego, polski złoty, pln, eur, usd, chf, gbp, polski złoty pln 2


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk