• Odbierz prezent
SFK: Zmiana terminów publikacji raportów (2021-03-17 23:59)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarządca Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 27 lutego 2021 r. informuje o zmianie terminów publikacji:

- raportu rocznego za rok 2019 z dnia 19 marca 2021 roku na dzień 19 kwietnia 2021 roku;
- raportu okresowego za I kwartał 2020 roku z dnia 19 marca 2021 roku na dzień 19 kwietnia 2021 roku;
- raportu okresowego za II kwartał 2020 roku z dnia 19 marca 2021 roku na dzień 19 kwietnia 2021 roku;
- raportu okresowego za III kwartał 2020 roku z dnia 19 marca 2021 roku na dzień 19 kwietnia 2021 roku.
- raportu rocznego za rok 2020 z dnia 19 marca 2021 roku na dzień 14 maja 2021 roku;

Ponadto, w związku z niedochowaniem terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 w trybie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarządca informuje o aktualizacji obowiązku publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020 r., co nastąpi w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Z kolei publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2020 r. po granicznym terminie wskazanym w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi naruszenie obowiązków informacyjnych.

Powodem zmiany terminów jest konieczność zakończenia badania roku 2019 przez audytora, co z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 jest utrudnione. Powyższe implikuje w dalszym ciągu przesunięcie kolejnych raportów okresowych, gdyż stan bilansu uzgodniony na koniec 2019 roku będzie miał bezpośredni wpływ na dane tam zaprezentowane.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-17 23:59:34Tomasz SalawaPrezes Zarządu Refect Sp. z o.o. - Zarządca

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk