• Odbierz prezent
SFK: Nałożenie środka dyscyplinującego (2021-03-23 21:08)

Spis załączników:

Zarządca Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 314/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect m. in. akcjami Spółki („Uchwała”), w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020.

Brak publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 powstał w momencie nieprzekazania w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2020, którego przekazanie stosownie do postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zwalnia spółkę z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020.

W Uchwale wskazano, iż zawieszenie będzie obowiązywać do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2020, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 marca 2021 r.

Jednocześnie Zarządca podkreśla, że obrót akcjami Spółki był już uprzednio zawieszony w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok obrotowy 2019, a także raportu za I, II i III kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-23 21:08:09Tomasz SalawaPrezes Zarządu Refect Sp. z o.o. - Zarządca

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk