• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A. (2021-06-16 20:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Sfinks podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu Emitenta, obok sprawującego nadal funkcję Prezesa Zarządu Sylwestra Cacka, następujących osób:
Jacka Kusia - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2021 r.,
Amira El Malla - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021r.,
Mateusza Cacka - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021r.,
na wspólną kadencję, trwającą do dnia 6 lutego 2024r.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące posiadanego przez w/w osoby wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 16 czerwca 2021 r. uchwałę w sprawie odwołania Pani Doroty Cacek z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
załącznik do rb 26_2021_.pdfZałącznik nr 26_2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-06-16Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk